Vjerske aktivnosti

Vjeronauka za djecu se odvija subotom u trajanju od 1 sat.
Kurs sufare se odvija subotom u trajanju od 2 sata. 
Tefsir se odvija petkom u trajanju od 1 sat. 
Kurs arapskog jezika se odvija srijedom u trajanju od 1 sat. 

*NAPOMENA: Zbog Covid 19 sve navedene aktivnosti se odvijaju online.