BosnianEnglish

UČEŠĆE NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Tokom prethodnog vikenda, BH UK Network (zajednica bh.udruženja u Velikoj Britaniji) je u suradnji sa udruženjima “Otkrij bosanski” iz Beča i “OBHU”, Odborom bh.učitelja u Danskoj održao online seminar za nastavnike bosanskohercegovačkih dopunskih škola iz Velike Britanije,Danske, Finske, Norveške i Katra.

Online seminaru prisustvovali su i učitelji iz Bosanske škole i Udruženja Manchester Belma Muhamedagić i Aldin Žilić te osnivač naše škole Sadija Muminović.

Nastavnici su poslušali predavanje na temu značaja i očuvanja maternjeg jezika kojeg su održali prof. mr. Azra Hodžić-Kadić i prof. dr. Halid Bulić. Osim stručnih i veoma korisnih predavanja, uvaženi predavači i nastavnici su imali priliku da govore o problematici sa kojom se susreću prilikom izvođenja nastave maternjeg jezika, najvećim izazovima za učenike, o saradnji sa roditeljima i institucijama u matici.

Polaznici seminara su iskoristili ovu priliku kako bi postavili pitanja predavačima i razjasnili nedoumice sa kojima se susreću u praksi. Bilo je govora i o nekim budućim zajedničkim saradnjama i projektima, sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastave maternjeg jezika u dijaspori.

Seminaru iz Velike Britanije su prisustvovali i nastavnici; Senadin Selimić, Arnela Pašić, Emir Bolić, Eldina Bolić, Semira Jakupović, Edina Kikić, Sabit Jakupović.

U skladu sa trenutnom situacijom, seminar se održao online putem zoom aplikacije, 10. i 11. aprila od 10h do 14.00h. Ponosni smo činjenicom da bh.dopunske škole u Velikoj Britaniji rade u kontinuitetu već više od 25.godina i nadamo se da će ovaj seminar doprinijeti unapređenju rada dopunske nastave.

Stručno usavršavanje i daljno obrazovanje visokog kvaliteta uspostavlja jako važan aspekat u cjeloživotnom učenju (Life long learning),posebno za maternji jezik i nastavu bosanskog jezika. Izvan matice postoji, nažalost, vrlo malo ponuda. Naime, takve ponude se čak ne orijentišu na izučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu i nisu prilagođene odgovarajućem planu i programu koji bi bili nastavnicima uputa i pomoć pri realizaciji nastave. Upravo zbog ovakve potrebe formirano je udruženje „Otkrij bosanski“ u Beču koje je zajedno u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu ponudio seminare prateći najnovije metodičke, didaktičke i jezičke potrebe našim nastavnicima koji predaju u inozemstvu nastavu maternjeg jezika.

Izvor: bosniauknetwork.org/

O Nama

Bosanska dopunska škola Manchester započela je sa radom 2000. godine na osnovu potrebe roditelja i djece koji su došli za vrijeme rata iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije, u suradnji sa Bosanskom ambasadom i BiH/UK Network Birmingham.

Zadnje novosti

Pratite nas

Youtube Video