Statistički izvještaj o radu Bosanske škole i Udruženja od osnivanja do danas od strane Civil Society Consulting – CIC

U saradnji sa BSSM, Civil Society Consulting CIC u julu - avgustu 2021. provelo je anketu o angažmanu zajednice sa našim članovima i roditeljima kako bi prikupili
iskustva i stavove zajednice. Dobili smo 42 odgovora, koji su bili osnova ovog izvještaja. Istraživanje je ispitalo potrebe zajednice da pomogne u oblikovanju budućih usluga i uticaj BSSM-a na korisnike usluga. Istraživanje je također ocijenilo podršku da se uspostavi i namjenska zgrada za BSSM. Zgrada će imati stalnu postavku bosanske kulture i omogućiti će BSSM pokretanje još novih projekata. Na linku ispod možete pronaći sve detalje navedenog istraživanja.

https://bosnianschool.org/wp-content/uploads/2022/09/BOSNIAN-SCHOOL-Report.pdf

O Nama

Bosanska dopunska škola Manchester započela je sa radom 2000. godine na osnovu potrebe roditelja i djece koji su došli za vrijeme rata iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije, u suradnji sa Bosanskom ambasadom i BiH/UK Network Birmingham.

Zadnje novosti

Pratite nas

Youtube Video